Home Domeincontrole Producten & Diensten Support Bedrijfsinformatie Contact
 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.wisjaweb.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Wisjaweb.nl website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wisjaweb.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wisjaweb.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wisjaweb.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wisjaweb.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Wisjaweb.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Wisjaweb.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wisjaweb.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wisjaweb.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisjaweb.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wisjaweb.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies

Wisjaweb.nl maakt gebruik van cookies op de website www.wisjaweb.nl. De cookies op wisjaweb.nl kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Meer informatie over cookies op WikiPedia.

Wisjaweb.nl gebruikt cookies om (anonieme-) webstatistieken (Google Analytics) bij te houden.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kun je zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je een melding krijgt wanneer je een cookie ontvangt. De manier waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Cookies achteraf verwijderen

Na een bezoek aan Wisjaweb.nl kun je cookies van Wisjaweb.nl van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

© Wisjaweb.nl. 2001-2018